Kontiolahti on hyvä paikka asua ja elää. Sen vahvuuksia ovat sijainti Joensuun seutukunnan keskiössä, maakuntakeskuksen kainalossa, mutta luonnossa. Meillä on ainutlaatuiset mahdollisuudet työssäkäyntiin, perheen perustamiseen, maaseutumaiseen asumiseen ja luonnossa liikkumiseen. Näistä vahvuuksista meidän tulee ponnistaa, ja muistaa ne niin hyvinä kuin huonoina aikoina.

 

Kontiolahden Vihreiden tavoitteita tulevalle valtuustokaudelle ovat:

1. Kontiolahden pitää pyrkiä maineeltaan ja tekojensa kautta ympäristöystävälliseksi kunnaksi.

Ympäristönäkökohdat on otettava huomioon nykyistä paremmin kaikessa päätöksenteossa: maankäytössä, kasvatuksessa, jätehuollossa ja vaikkapa yritysneuvonnassa. Kaikki kunnan hankinnat tulisi tehdä kestävin perustein. Uusiutuvan energian käyttöä tulee lisätä. Kunnan pitää tosissaan pyrkiä vähähiiliseen yhteiskuntaan, ja liittyä Kohti Hiilineutraalia kuntaa -hankkeeseen.

2. Varhaiskasvatuksesta ja koulutuksesta ei voi tinkiä. Ne edistävät eniten kuntalaisten tasa-arvoa ja Kontiolahden asukkaat arvostavat niitä.

Jotta vanhemmat voivat käydä täysipainoisesti työssä, täytyy päivähoidon ja varhaiskasvatuksen olla laadukasta. Se ei voi olla sitä, jos ryhmäkokoja loputtomasti kasvatetaan. Varhaiskasvatuksen avoimuutta kaikille tulisi ainakin selvittää. Päivähoitopaikka pitäisi saada läheltä, ja päivähoidon laskutuksen pitäisi olla tuntiperusteista kaikkialla.

3. Yrittäjyys ja nuorisotyöttömyyden torjunta.

Mikro- ja pienyrittäjien toimintaedellytyksiä on parannettava. Kunta voisi auttaa työntekijöitä, erityisesti nuoria, ja pienten ja keskisuurten yritysten tunnistamattomiakin tarpeita kohtaamaan toisensa esim. hankintaohjeen kautta. Kuntouttavaa työtoimintaa ja työllistymistukea kuten ns. sanssikorttia  voitaisiin käyttää niin, että nuorten taitoja voitaisiin hyödyntää. Työllistämistoimenpiteitä pitää kohdistaa syrjäytymisvaarassa oleviin nuoriin nuoriso- ja sosiaalitoimen asiantuntemusta hyödyntäen.