Ajankohtaista

Yhdistyksen syyskokous 2023

Kontiolahden Vihreät ry:n syyskokous pidetään maanantaina 27.11. klo 18 Kontiolahden Asemankylällä USVA-talolla. Kokouksen alussa Kontiorannan Puulaakso -matkailualueen kehittäjä ja Puulaakson ystävät ry:n puheenjohtaja, yrittäjä Ulla-Maaria Koivula Engeström esittelee Kontiorannan suunnitelmaa kestävän kehityksen näkökulmasta.
Lämpimästi tervetuloa nykyiset jäsenet ja uudet toiminnastamme kiinnostuneet!

 

Eduskuntavaalit 2023

Kontiolahden Vihreiden kunnanvaltuutettu, yrittäjä, tuottaja Kimmo Perkkiö on ehdokkaana eduskuntavaaleissa 2023 Savo-Karjalan vaalipiirissä. Seuraa Kimmon kampanjaa somessa!

 

Aluevaalit 23.1.2022

Aluevaalien ehdokasnumerot on julkistettu! Kontiolahden Vihreiden ehdokkaita voi äänestää seuraavilla numeroilla:

393 Elina Nevala, fysioterapeutti (YAMK), projektiasiantuntija

400 Kimmo Perkkiö, äänisuunnittelija, ba media production

403 Célia Preuhs, opettaja, maisteri

Vaalipäivä 23.1.2022
Ennakkoäänestys 12.1.-18.1.2022

 

Ajankohtaisia kuulumisia

Kontiolahden Vihreät ry piti syyskokouksen 29.11.2021. Kokouksessa valittiin yhdistykselle uusi hallitus ja puheenjohtaja. Uuden hallituksen kokoonpanoon voit tutustua Yhteystiedot -sivulla.
Syyskokouksen yhteydessä keskustelimme aluevaaleista ja yhdistyksen tulevasta toiminnasta.
Tulevana vuonna yhdistys panostaa tapahtumiin ja jäsenten virkistystoimintaan poliittisten tavoitteiden ohessa.

 

Kuntavaalit 2021
Ehdokasesittely: 4 Sini-Tuuli Muttonen

Olen 39-vuotias yhteisöpedagogi (AMK) Asemankylältä ja työskentelen kunnan yhteisöohjaajana. Luonto, kulttuuri ja nuorten hyvinvointi ovat minulle tärkeimpiä asioita. Olen oikeudenmukaisuuden, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolestapuhuja. Tavoitteenani on, että Kontiolahti on jokaiselle nuorelle turvallinen ympäristö elää ja kasvaa perhetaustasta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Olen aina heikommassa asemassa olevan puolella ja pyrin toimillani vahvistamaan yhdenvertaisuuden toteutumista. Haluan antaa äänen heille, joita ei kuulla.

Olen tapahtumatuotannon, kulttuurin ja kasvatuksen ammattilainen, jolle luontoarvot ja ihmisoikeudet ovat ne tärkeimmät. Perinnemaisemat ja -rakentaminen sekä kulttuurihistorian säilyttäminen on lähellä sydäntäni. Olen lähtöisin maaseudulta: metsien ja peltojen keskeltä, missä kyläyhteisö on kasvattanut lapset yhdessä ja naapuriapu on kultaa kalliimpaa. Sen saman yhteisöllisyyden ja maaseudun arvostuksen haluan saada elämään myös Kontiolahdella entistä enemmän.

Olen ollut Kontiolahden Vihreiden hallituksessa mukana vuodesta 2015 ja maaseutulautakunnan jäsenenä tämän kevään. Olen tehnyt Ilosaarirockia vuodesta 2008 ja istun Popmuusikoiden hallituksessa. Olen mukana myös ay-toiminnassa ja olen Kontiolahden JHL:n hallituksen jäsen.

https://www.facebook.com/vihrea.sinituuli

https://www.instagram.com/vihrea_sinituuli

#luonnonsuojelu #ilmastonmuutos #eläintenoikeudet #tasaarvo #yhdenvertaisuus #ihmisoikeudet #yhteisöllisyys

Ehdokasesittely: 5 Niina Pennanen

Tärkeät jokaista koskettavat, arkiset ja kauaskantoiset asiat päätetään kunnassa. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan kehittää kuntaamme ja vaalia sen luontoa. Vaaliteemojani ovat *Nuorten hyvinvointiin, koulutukseen ja työllistymiseen panostaminen, *Lähiluonnosta ja sen monimuotoisuudesta huolehtiminen, *Osallisuuden mahdollistaminen sekä *Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja vihreän kasvun edistäminen.

Vihreät arvot ja ajatusmaailma ovat olleet minulle läheisiä nuoresta saakka. Vahva luontosuhde syntyi jo lapsena ja nuorena luonnossa liikkuen ja retkeillen. Vähitellen heräsi myös huoli luonnon ja ympäristön tilasta ja olenkin pyrkinyt aktiivisesti toimimaan luonnonsuojelun hyväksi. Vapaa-aikaani on aina vahvasti kuulunut vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta. Olen ollut Kontiolahden Vihreät ry:n jäsen useita vuosia ja tällä hetkellä toimin yhdistyksen sihteerinä. Minulle on tärkeää, että kunnan toiminnassa ja kehittämisessä jo lähtökohtaisesti huomioidaan luontoarvot ja kestävä kehitys. Päätösten tekeminen täytyy perustua tutkittuun tietoon ja kuntalaisia ja paikallisia järjestöjä pitää aidosti osallistaa päätösten valmisteluun.

Työskentelen ammattikorkeakoulussa kehittämistehtävissä ja opiskelijoiden uraohjaajana sekä opettajana. Olen koulutukseltani biologi (FM), opettaja ja uraohjaaja. Olen lisäksi opiskellut terveystieteitä ja minulla on myös yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto. Olen asunut Kontiolahdessa viimeiset 24 vuotta ja kasvattanut täällä nyt jo aikuistuneet kolme lastani. Työurallani olen toiminut pääasiassa opettajana sekä perusasteella, toisen asteen koulutuksessa että korkeakoulussa.
Nämä ovat minulle tärkeitä asioita:

 • Kannan huolta nuorten hyvinvoinnista ja riittävästä tuesta. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja siihen on kiireesti puututtava, niin että tukea saa matalalla kynnyksellä ja nopeasti. Kontiolahdella on paljon lapsia ja nuoria, siksi tässä ikääntyvässä maakunnassa juuri meidän kuntamme tulee satsata heihin turvaamalla riittävät resurssit, ohjaus ja tuki koulussa ja vapaa-ajalla. Yhtään nuorta ei ole varaa päästää syrjäytymään tuen puutteen takia. Ennaltaehkäisy on aina myös taloudellisesti parempi vaihtoehto kuin pitkälle edenneiden ongelmien korjaaminen. Kouluihin tarvitaan lisää aikuisia, hyvinvointiohjaajia ja koulukuraattoreita tukemaan kouluarkea. Ryhmäkokoja rajaamalla ja ryhmäyttämiseen panostamisella voidaan ennaltaehkäistä koulukiusaamista. Nuorten on myös saatava riittävää ohjausta toisen asteen opintoihin hakemiseen oppivelvollisuusiän nyt noustua. Sydäntäni lähellä on myös erityistä tukea tarvitsevien ja heikommassa asemassa olevien huomioiminen, jotta eriarvoistuminen vähenisi ja jokainen voisi elää hyvää elämää ja tehdä oman näköisiä valintoja.
 • Kontiolahdella asuu paljon työikäisiä, joiden pysyminen paikkakunnalla on kunnalle elintärkeää. Kunnassa tarvitaan pitovoimaa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja turvallisen kouluympäristön lisäksi tarvitaan  monipuolisia helposti saavutettavia, hyvinvointia tukevia palveluja kaiken ikäisille. Kuntalaisten saatavilla pitää olla liikuntamahdollisuuksia ja kulttuuria, ja niitä tulee kehittää myös kylille. Kylien vireyttä ja yhteisöllisyyttä tukee myös toimivat kyläkoulut, joita voitaisiin nykyistä enemmän hyödyntää myös vapaa-ajan toiminnoissa. Kylien harrastustoimintaa pitää tukea, jotta harrastusmahdollisuuksia löytyisi kaikille kohtuullisen matkan päässä. Osallisuutta ja yhteisöllisyyttä on tuettava.
 • Kontiolahdella on hyvät mahdollisuudet säilyä elinvoimaisena kuntana väestörakenteensa, sijaintinsa ja  ainutlaatuisen luontonsa ansiosta. Kunnassa voitaisiin panostaa vihreään kasvuun, jossa elinkeinot ja uudet työpaikat perustuvat kestävään luonnon hyödyntämiseen, innovatiivisiin palveluratkaisuihin sekä vihreään teknologiaan! Kunnan pitää kantaa oma osuutensa myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja hiilineutraaliuteen pyrkimisessä. Tähän on monenlaisia keinoja, kuten lähituottajien tuotteiden ja palvelujen käytön lisääminen, kasvisruoan määrän lisääminen kunnan ateriapalveluissa, materiaalien kierrätykseen panostaminen, joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuden ja pyöräilymahdollisuuksien lisääminen sekä kunnan energiaratkaisujen päivittäminen. Näillä teoilla voidaan myös vaikuttaa luontokadon pysäyttämiseen ja monimuotoisuuden säillymiseen. Kunnan tulee liittyä HINKU-kuntaverkostoon, joka tavoitteellisesti pyrkii ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.
 • Minulle kaunis ja puhdas luonto on yksi tärkeä syy asua Kontiolahdella. Vapaa-aikaani kuuluu edelleen luonnossa liikkuminen ja haen päivittäin virkistystä ja rauhaa lähiluonnosta. Luonnossa liikkuminen tuo tutkitusti hyvinvointia kaiken ikäisille, siksi lähiluontoa tulee säästää, niin että se on helposti jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Kunnassa jäljellä olevia arvokkaita luontokohteita ja niiden monimuotoisuutta tulee vaalia, jotta ne jäävät myös tuleville sukupolville.

Niina Pennanen LinkedIn
Niina Pennanen ehdokasfacebook-sivu

 

Ehdokasesittely: 8 Raimo Riionheimo

Ikivihreä eläkeläinen Puntarikoskelta.
Kontiolahdella on elämää myös muuallakin kuin isommissa taajamissa.
Olisi suotavaa saada kevyt liikenne turvallisemmaksi pikkukylillä.
Näin eläkeläisenä tulee mieleen että nuorisosta on pidettävä huolta.

Ehdokasesittely: 9 Heli Väyrynen

Olen Väyrysen Heli, 53-vuotias hyvinvointiyrittäjä Kontiolahden kirkonkylältä. Kontiolahdessa olen asunut yhteensä noin 20 vuotta. Perheeseeni kuuluu puoliso, 2 aikuista lasta sekä 4 lastenlasta ja uutta tulokasta odotellaan perheeseen syntyväksi heinäkuussa. Asun puolisoni kanssa kahdestaan ja meillä asustaa lisäksi 4 sisäkissaa sekä meille adoptoinut Lesli Nilsen -niminen koira.

Tällä hetkellä toimin yrittäjänä, mutta minulla on pitkä työkokemus hoitotyöstä sekä toimimisesta sosiaali- ja terveysalan esimies- ja johtamistyöstä. Ensimmäinen ammattikoulutukseni oli perushoitajan koulutus ja tällä koulutuksella työskentelinkin noin 8 vuoden ajan. Tämän jälkeen olen kouluttautunut sairaanhoitajaksi (AMK), erikoistunut perioperatiiviseen hoitotyöhön (AMK) sekä suorittanut terveystieteen maisterin tutkinnon terveyshallintotieteen ollessa pääaineeni. Näiden koulutusten myötä olen työskennellyt pitkän tovin sairaanhoitajana ja esimies- ja johtamistehtävissä erilaisissa terveyden- ja sosiaalihuollon tehtäväkentissä, mm. sairaanhoitajana päivystyspoliklinikoilla, lastentautien poliklinikalla, leikkausosastolla anestesiasairaanhoitajana ja esimiehenä päivystyksessä ja kotihoidossa ja osastoryhmäpäällikkönä päivystyksessä ja ensihoidossa. Muutama vuosi sitten päätin hypätä pois sotemaailmasta ja opiskelin koulutetuksi hierojaksi ja tämän jälkeen vielä personal traineriksi. Oman yritystoimintani olen aloittanut 2018. Koronavuoden aikana tutuiksi ovat tulleet työympäristöinä myös Siunsote kotihoidon palveluesimiehenä ja tehostetun asumispalvelun toiminta lähihoitajan sijaisuutta tehden. Omaan yritystoimintaani palasin kokopäiväisesti helmikuussa 2021.

Olen ehdolla kunnallisvaaleissa ensimmäistä kertaa. Mielestäni vaikuttaminen kunnan asioihin on tärkeää ja koen olevani oikea henkilö tähän tehtävään. Vihreät ovat minulle soveltuvin puolue sen hyvien ja inhimillisten arvojen vuoksi.

Minulle tärkeitä asioita ovat:

  • tasa-arvoinen ja turvallinen Kontiolahti! Haluan toimia myös vähemmistöjen edustajana ja olen mm. allekirjoittanut Trans ry:n vaalitavoitteet yhdenvertaisuuden puolesta. Minusta meillä kaikilla on oikeus elää tasa-vertaisina ja kokea olomme turvalliseksi elinympäristössämme.
  • Hyvät peruspalvelut! Hyvät ja toimivat peruspalvelut lähipalveluina ovat hyvinvointimme edellytys. Palveluiden tulee olla helposti saavutettavissa kaikille väestöryhmille kohtuullisessa ajassa ja kohtuullisen välimatkan sisällä.
  • Lasten ja nuorten turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö! Lasten tulee saada elää turvallisessa ympäristössä ilman kiusaamista. Lapsiperheiden hyvinvointia tulee tukea riittävin perhepalveluin ja tukea perheitä kasvatustyössä. Kouluympäristön tulee tukea kasvua ja kehitystä kaikissa kouluissamme. Lasten ja nuorten vapaa-ajanvietto- ja harrastustoimintaa tulee kehittää ja mahdollistaa tasapuolisesti kaikille perheille ilman että harrastustoiminta aiheuttaa kohtuutonta taloudellista taakkaa perheille. Erityisesti tulee keskittyä lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ja siihen liittyvien palveluiden varmistamiseen ja löytää eniten tukea tarvitsevat.
  • Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut! Mielenterveys- ja päihdepalveluihin tulee päästä helposti ja mahdollisimman nopeasti, tämä koskee kaiken ikäisiä kuntalaisia.
  • Syrjäytymisen ennaltaehkäisy!
  • Virkeä yritystoiminta! Yritysmyönteinen kunta on yritysten toimintaedellytyksiä. Luodaan hyvät edellytykset yritystoiminnalle.
  • Lähiluonnon virkistyskäyttö! Kehitetään lähiluontoa kaikille yhteisiksi virkistyspaikoiksi. Säilytetään luonnon monipuolisuus ja suojellaan lähiluontoa.
  • Esteetön pääsy lähiluontoon! Kehitetään lähiluontoon pääsyä esteettömäksi, että kaikilla toimintakyvyn vajeista huolimatta on helppo pääsy luontoon virkistymään.

 

Avoin kirje kunnalle

Julkaistu Pielisjokiseudussa 20.5.2021

Maanantaina 19. huhtikuuta Kontiolahden kunta järjesti tiedotustilaisuuden Kontioniemen hakkuista. Kiitos siitä. Erityisen iloinen olin siitä, että Kontiorannan uusien rivitalojen edestä käytiin ottamassa iso osa pois jo kaadettavaksi merkityistä puista. Sunnuntaina näky oli melko lohduton rantaa pitkin kulkiessa.

Tuntuu hullulle näin kuntalaisen silmin, että yksittäiset asukkaat voivat toiveestaan pyytää kaadettavaksi puita ja samalla arvokkaan rantamaiseman muuttamista kaikkien yhteisessä käytössä olevasta tilasta.

Toinen huolestuttava asia on Kontioniemen kyläyhdistyksen venerannassa aivan rannan tuntumasta kaadettavat puut. Kun isot puut eivät ole enää suojaamassa Höytiäiseltä nousevalta tuulelta, ovat kauempana rannasta olevat käkkyrämännytkin (etenkin harvennuksen jälkeen) alttiimpia tuuli- ja myrskytuhoille. Pelkään myös, että ilman isojen puiden juurien antamaa tukea ranta valuu ajan myötä järveen. Jo nyt ranta on avoin ja avara avantosaunalta varuskunnan uimarannalle asti, enkä näe mitään tarvetta menossa oleville hakkuille. Minusta on todella surullista, että kunta toimii tällä tavalla virkistyskäytössä olevien metsien ja puistikoiden suhteen. Alue on ollut turvallinen ja helppokulkuinen jo entuudestaan, joten sekään ei tunnu millään tavalla mielekkäältä perustelulta hakkuille.

Toivoisin myös, että jatkossa vastaavista hakkuista tiedotettaisiin paremmin ja aikaisemmin. Itse sain tiedon vasta julkisesta tiedotteesta, koska en asu Kontioniemessä. Kontioniemen ja Kontiorannan metsät sekä rannat ovat kuitenkin myös minun lähiluontoani, Asemankylällä ei juuri ole enää metsää jäljellä viimekeväisten, vaikkakin yksityisen maanomistajan, avohakkuiden jäljiltä. Minusta olisi tärkeää, että kaikilla kuntalaisilla olisi mahdollisuus vaikuttaa halutessaan kunnan metsien, rantojen ja perinnemaisemien käyttö- ja hoitosuunnitelmiin. Jos kuntalaisilta viedään lähiluonto, ei täällä ole enää syytä asua, verrattuna esimerkiksi Joensuuhun.

SINI-TUULI MUTTONEN
kuntavaaliehdokas Asemankylältä

Kontiolahdesta luontokunta

Kontiolahden vihreät tuo valtuustolle aloitteen Kontiolahden liittymisestä luontokuntaverkostoon ja metsä- ja luonnonhoito-ohjelman valmistelemisesta kunnan valtuuston hyväksyttäväksi. Tutustu aloitteeseen: 

Valtuustoaloite avohakkuista luopumiseksi sai paljon positiivista julkisuutta valtakunnallisestikin. Kunnalta jäi kuitenkin vastaamatta aloitteen kohtaan, jossa vaadittiin virkistysalueiden hoitotoimenpiteistä luopumista. Vaikka lyhyellä varoitusajalla pidetty keskustelutilaisuus Kontioniemen hakkuista sai kunnan vähentämään hakkuita, silti golfkentän ja rannan välinen hakkuu on koettu ylimitoitetuiksi.

Saadessaan olla rauhassa metsä kehittyy luonnon monimuotoisuudelle arvokkaammaksi ja sitoo enemmän hiiltä. Virkistyskäytössä suosituimpia ovat käsittelemättömät alueet, kuten esimerkiksi Kolvanan Uuron, tai Kolin Herajärven alue. Kontiolahdella on vielä mahdollisuus säilyttää arvokkaita kohteita asukkaiden lähivirkistysalueiksi ja samalla profiloitua vetovoimaiseksi luontokunnaksi, jossa matkailun lisäksi kaikkien asukkaiden ulottuvilla oleva monimuotoinen luonto tuo hyvinvointia arkeen.

Me allekirjoittaneet vaadimme, että kuntalaisten toiveet kunnan luontoalueiden hoidosta otetaan paremmin huomioon, ja kunta hankkii asiantuntemusta liittymällä Suomen ympäristökeskuksen koordinoimaan luontokuntaverkostoon (https://luontokunnat.fi/ ) ja materiaaleihin pohjautuen kunta valmistelee valtuustolle hyväksyttäväksi metsä- ja luonnonhoito-ohjelman, joka huomioi monimuotoisuuden kunnan lähivirkistysalueilla, kaavoituksessa, metsissä ja rannoilla. Tämä tukee Kontiolahden näkyvyyttä matkailukohteena ja houkuttelevana asuinpaikkana. 

Kuntavaalit 2021

ehdokkaat

Kontiolahden vihreät ry on nimennyt kuntavaaleihin 2021 seuraavat ehdokkaat:

Taneli Arosara, 18-vuotias opiskelija Lehmosta
Tanja Immonen, 36-vuotias yrittäjä ja agrologi (AMK) Onttolasta
Sini-Tuuli Muttonen, 39-vuotias yhteisöohjaaja, yhteisöpedagogi (AMK), Asemankylältä
Niina Pennanen, 51-vuotias projektiasiantuntija, uravalmentaja ja biologi kirkonkylältä
Kimmo Perkkiö, 47-vuotias tuottaja, yrittäjä ja kunnanvaltuutettu Lehmosta
Célia Preuhs, 28-vuotias englannin kielen opettaja, Master MEEF, Lehmosta
Raimo Riionheimo, 70-vuotias eläkeläinen Puntarikoskelta
Heli Väyrynen, 53-vuotias hyvinvointiyrittäjä, TtM kirkonkylältä
Tutustu ehdokkaisiin:

 

Kontiolahden vihreiden vaaliohjelma kuntavaalit 2021

 Vaaliteemamme ovat lähiluonto, nuorten hyvinvointi, osallisuus ja yhteisöllisyys, yrittäjyys ja työllisyys sekä maaseutu ja ilmasto

 1 Lähiluonto:

Huomioidaan kaavoituksessa maisema-arvot, Kontiolahden metsät, järvet ja joet.  Luontoa pitää säästää siellä, missä ihmiset asuvat, niin että asukkaat pääsevät  liikkumaan metsään ja rannoille ilman autoa. Matkailun ja rakentamisen kehittäminen tulee tehdä luonnon ehdoilla, mm. Kontiorannan aluetta kehitettäessä sekä uusia asuinalueita kaavoitettaessa. Pidetään Kontiolahden kalavedet kunnossa. Jatketaan vaelluskalakantojen suojelutoimia. Brändätään Höytiäinen! Pidetään huolta, että Höytiäinen pysyy puhtaana ja luonnontilaisena kunnan helmenä. Selvitetään mahdollisuus arvokkaiden luontokohteiden ja perinnemaisemien suojeluun. Puhdas ja kaunis lähiluonto tukee asukkaiden hyvinvointia ja on merkittävä asuinviihtyvyyteen vaikuttava tekijä. 

 

 2 Nuorten hyvinvointi:

Sosiaalisten taitojen ja mielenterveystaitojen vahvistaminen kuuluu osaksi kaikkea opetusta ja toimintaa.Taataan nuorille turvallinen ympäristö perhetaustasta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Panostetaan riittävään ohjaukseen ja tukeen, jotta jokainen peruskoulun päättävä nuori löytää sopivan jatko-opintopaikan. Pidetään huolta, että kouluissa on oppilasmäärään nähden tarvittavaa tukea ja oppilashuollon resursseja.  Panostetaan nuorten vapaa-aikaan ja harrastusmahdollisuuksien monipuolisuuteen. Nuorten hyvinvointi turvataan tarvittavien palveluiden saatavuudella.

 

  3 Yhteisöllisyys ja osallisuus:

Jokaisen kuntalaisen tulisi saada tuntea olevansa osa kontiolahtelaista yhteisöä. Haluamme vahvistaa yhteisöllisyyttä kylillä ja taajamissa. Kehitetään osallisuutta ja huomioidaan esteettömyys kaikessa kunnan toiminnassa. Turvataan mahdollisuus tarvittavaan kuntouttavaan toimintaan, joka tukee ja edesauttaa osallisuutta ja osallistumista sekä yhteisön jäsenenä toimimista. Mahdollistetaan kunnan yhteisten tilojen käyttöä ja saatavuutta eri yhteisöjen tarpeiden mukaan. Kyläkoulut toimivat kylän keskuksina ja ylläpitävät kylien elämää, jonka vuoksi lähikouluverkoston ylläpitäminen on tärkeää. Kylien elinvoimaisuutta ylläpidetään myös takaamalla päivähoitopaikkojen läheisyys. Kunta voi tukea lähipalvelujen toimivuutta mm. kaavoituksen kautta. Kyliä ja yhteisöjä vahvistamalla tuetaan koko kunnan elinvoimaisuutta.  

 

 4 Yrittäjyys ja työllisyys:

Kontiolahden ainutlaatuinen luonto antaa mahdollisuuksia yrittäjyydelle ja elinkeinon harjoittamiselle. Erityisesti maatila-, elämys-, kalastus- ja luontomatkailu sekä hyvinvointiyrittäjyys hyötyvät puhtaasta ja monimuotoisesta luonnosta. Kunta voi nostaa viestinnässään esiin yrittäjyyteen ja asumiseen liittyviä mahdollisuuksia, jotka tekevät kunnasta houkuttelevan asuinpaikan. Kunnan täytyy taata yrittäjyyden ja etätyön mahdollisuudet, esimerkiksi riittävän nopeat tietoliikenneyhteydet. Muun muassa Greentech-yrittäjyys eli vihreä yrittäjyys voisi tuoda lisää työpaikkoja kuntaan. Hankinnoissa painotetaan lähituotantoa ja kestävää kehitystä. Panostetaan hankinta- ja kilpailutusosaamiseen. Kotikunnasta tehdyt hankinnat palautuvat verotuloina takaisin kuntaan. 

 

 5 Maaseutu ja ilmasto:

Maaseutuelinkeinojen harjoittajilla on osaamista ilmastonmuutoksen torjuntakeinoissa, mm. biokaasun tuotanto ja hiiltäsitovat viljelymenetelmät sekä uusiutuvan energian ratkaisut yksityistalouksille. Tosiasia on, että harvasti asutulla alueella tarvitaan autoa mutta kunnan tulee tukea myös siirtymistä vähäpäästöisempiin kulkuneuvoihin sekä panostaa uudenlaiseen julkiseen liikenteeseen.Tuetaan ja edistetään etätyöskentelyä, jonka vuoksi tarvitaan riittävät tietoliikenneyhteydet. Kaikilla näillä kehitystoimenpiteillä on tavoitteena parantaa maatalouselinkeinojen kannattavuutta ja paketoida paikallinen osaaminen vientituotteeksi. Tavoitteena on, että Kontiolahden kunta liittyy HINKU-kuntaverkostoon ja sitoutuu sen tavoitteisiin. Nykymaailmassa kunnan ilmastoystävälliset ratkaisut lisäävät myös kunnan vetovoimaisuutta asuinpaikkana.