Kuntavaaliehdokkaat 2021

Ehdokasesittely: 5 Niina Pennanen

Tärkeät jokaista koskettavat, arkiset ja kauaskantoiset asiat päätetään kunnassa. Olen ehdolla kuntavaaleissa, koska haluan kehittää kuntaamme ja vaalia sen luontoa. Vaaliteemojani ovat *Nuorten hyvinvointiin, koulutukseen ja työllistymiseen panostaminen, *Lähiluonnosta ja sen monimuotoisuudesta huolehtiminen, *Osallisuuden mahdollistaminen sekä *Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen ja vihreän kasvun edistäminen.

Olen yhteistyökykyinen ja tulevaisuuteen katsova ehdokas. Vihreät arvot ja vihreä ajatusmaailma ovat olleet minulle läheisiä jo nuoresta saakka. Vahva luontosuhteeni syntyi jo nuorena luonnossa liikkuen ja retkeillen. Vähitellen heräsi myös huoli luonnon ja ympäristön tilasta ja olenkin pyrkinyt aktiivisesti toimimaan luonnonsuojelun hyväksi. Vapaa-aikaani on aina vahvasti kuulunut vapaaehtoistyö ja yhdistystoiminta. Olen ollut Kontiolahden Vihreät ry:n jäsen useita vuosia ja tällä hetkellä toimin yhdistyksen sihteerinä. Minulle on tärkeää, että kunnan toiminnassa ja kehittämisessä jo lähtökohtaisesti huomioidaan luontoarvot ja kestävä kehitys. Päätösten tekeminen täytyy perustua tutkittuun tietoon ja kuntalaisia ja paikallisia järjestöjä pitää osallistaa päätösten valmisteluun.

Työskentelen ammattikorkeakoulussa kehittämistehtävissä ja opiskelijoiden uraohjaajana. Olen koulutukseltani biologi (FM) ja minulla on myös opettajan ja uraohjaajan koulutus. Olen lisäksi opiskellut terveystieteitä ja minulla on myös yhteiskuntatieteiden kandidaatin tutkinto. Olen asunut Kontiolahdessa viimeiset 24 vuotta ja kasvattanut täällä nyt jo aikuistuneet kolme lastani. Työurallani olen toiminut mm. opettajana sekä perusasteella, toisen asteen koulutuksessa että korkeakoulussa.

Kannan huolta nuorten hyvinvoinnista ja riittävästä tuesta. Nuorten pahoinvointi on lisääntynyt ja siihen on kiireesti puututtava. Kontiolahdella on paljon lapsia ja nuoria, siksi tässä ikääntyvässä maakunnassa juuri meidän kuntamme tuleekin satsata heihin turvaamalla riittävät resurssit, ohjaus ja tuki koulussa ja vapaa-ajalla. Yhtään nuorta ei ole varaa päästää syrjäytymään tuen puutteen takia. Nuorten on myös saatava riittävää ohjausta toisen asteen opintoihin hakemiseen oppivelvollisuusiän nyt noustua. Kouluihin tarvitaan lisää aikuisia, hyvinvointiohjaajia ja koulukuraattoreita tukemaan kouluarkea. Ryhmäkokoja rajaamalla ja ryhmäyttämiseen panostamisella voidaan ennaltaehkäistä koulukiusaamista. Sydäntäni lähellä on myös erityistä tukea tarvitsevien ja heikommassa asemassa olevien huomioiminen, jotta eriarvoistuminen vähenisi ja jokainen voisi elää hyvää elämää.

Kontiolahdella asuu paljon työikäisiä, joiden pysyminen paikkakunnalla on kunnalle elintärkeää. Kunnassa tarvitaan pitovoimaa. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja turvallisen kouluympäristön lisäksi tarvitaan monipuolisia helposti saavutettavia, hyvinvointia tukevia palveluja. Kuntalaisten saatavilla pitää olla liikuntamahdollisuuksia ja kulttuuria ja niitä tulee kehittää myös kylille. Kylien vireyttä ja yhteisöllisyyttä tukee myös toimivat kyläkoulut, joita voidaan hyödyntää myös vapaa-ajan toiminnoissa. Myös työpaikkoja tarvitaan.

Kontiolahdella on hyvät mahdollisuudet kehittyä väestörakenteensa, sijaintinsa, ainutlaatuisen luontonsa ja alueen korkeakoulujen ansiosta. Kontiolahdesta voitaisiin luoda vihreään kasvuun pohjaava kunta, jonka elinkeinot ja uudet työpaikat perustuvat kestävään luonnon hyödyntämiseen, innovatiivisiin palveluratkaisuihin sekä vihreään teknologiaan. Kunnan pitää kantaa oma osuutensa myös ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja hiilineutraaliuteen pyrkimisessä. Tähän on monenlaisia keinoja, kuten lähituottajien tuotteiden ja palvelujen käytön lisääminen, kasvisruoan määrän lisääminen kunnan ateriapalveluissa, materiaalien kierrätykseen panostaminen, joukkoliikenteen käytön houkuttelevuuden lisääminen ja kunnan energiaratkaisujen päivittäminen. Kunnan tulee liittyä HINKU-kuntaverkostoon, joka tavoitteellisesti pyrkii ilmastonmuutoksen hillitsemiseen.

Minulle kaunis ja puhdas luonto on tärkeä syy asua Kontiolahdella. Vapaa-aikaani kuuluu luonnossa liikkuminen ja haen päivittäin virkistystä ja rauhaa lähiluonnosta. Luonnossa liikkuminen tuo tutkitusti hyvinvointia kaiken ikäisille, siksi lähiluontoa tulee säästää, niin että se on helposti jokaisen kuntalaisen saavutettavissa. Kunnassa jäljellä olevia arvokkaita luontokohteita ja niiden monimuotoisuutta tulee vaalia, jotta ne jäävät myös tuleville sukupolville.